دسته: دسته 2

خدمات هنرپلاس

 افتتاح هرکدام  از خدمات های هنرپلاس با تاریخ  اعلام شده است، این خدمات پس از تکمیل بروزرسانی میشود و اعضای فعلی  هنرپلاس رایگان از بروز رسانی ها بهرهمند خواهند شد.

استعدادیابی

هنر پلاس اولین استعداد یابی مجازی با رای مستقیم مردمی و نشان طلای هنرمند منتخب مردمی با شعار ما میخواهیم اصل استعداد و تکنیک را بیابیم افتتاح کرد  در اینجا استعداد های برتر منتخب مردمی انتخاب میشوند تکنیک های هنری و استعداد های  ذاتی جداگانه بررسی میشوند

بیمه تکمیل درمان

هنرپلاس بیمه تکمیل درمان را برای قدر دانی جامعه بزرگ هنر با طرح ها و تخفیف های ویژه را فراهم نمود. این بیمه ها با تاییدیه بیمه مرکزی ج.ا.ا میباشد 

بیمه بازنشستگی ۱۰ ساله

هنرپلاس جهت قدر دانی از هنرمندان و ایجاد فضایی امن برای هنرجوها و هنر دوست ها با توافق نامه هایی این امکان را برای هموطنان ایجاد نمود حق بیمه به مقدار دلخواه میباشد  این بیمه ها با تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا میباشد  

هنر پلاس افتتاح شد

هنر پلاس با دو مجموعه استعداد یابی و بیمه خدمات رسانی خود را با هشتک #هنرمندم هنرمند بمان# رسما آغاز کرد

اجرا شده توسط: همیار وردپرس